Europees eiken

De aanvoer van Europees eiken geschiedt in volle wagens vanuit Duitsland en Oost-Europa. Het eiken kan vers of gedroogd aangevoerd worden en op sommige producten zit een zekere levertijd. De onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de meest gangbare specificaties die wij voeren. Deze producten leveren wij aan de houthandel en aan de vloerenindustrie. Wanneer het eiken vers wordt aangevoerd dan wordt van te voren opgelat.

A.Europees eiken 26 mm, mix- en rustieke kwaliteiten, vers gezaagd

Factuurmaten 
(mm)
Inzaagmaten (mm) Lengten (mm) Kwaliteitsomschrijving
26 x 140 29 x 152 1800 – 3000 Vers, QF234X, noesten < 70 mm, hartdelen beperkt toegestaan, randje spint toegestaan
26 x 160 29 x 172
26 x 170 29 x 187
26 x 200 29 x 215
26 x 220 29 x 233
26 x 240 29 x 260
26 x 260 29 x 280
26 x 280 29 x 300
26 x 300 29 x 320
26 x 350 29 x 370
26 x 350 29 x 370 3500 – 4000 vers, QF234X, noesten < 70 mm

 

B. Europees eiken 26 mm, hogere kwaliteiten 

Factuurmaten (mm) Inzaagmaten (mm) Lengten (mm) Kwaliteitsomschrijving
26 x 160 29 x 172 1800 – 3000 vers, QF3X, noestjes tot maximaal 20- 35 mm onderzijde  randje spint van 15 mm toegestaan
26 x 160 29 x 172 2000 – 3000 vers, QF12X, noestjes tot maximaal 25 mm, soms een iets grotere noest aan de onder kant, onderzijde randje spint van 15 mm toegestaan
26 x 200 29 x 215
26 x 240 29 x 255
26 x 205 29 x 220 1800 – 2000 –  2500 vers, QFAx, met randje spint

 

C. Europees eiken 50  mm, mix- en rustieke kwaliteiten

Factuurmaten
(mm)
Inzaagmaten
(mm)
Lengten (mm) Kwaliteitsomschrijving
50 x 160
50 x 205
50 x 220
55 x 172
55 x 220
55 x 235
2000  tot 4000 vers, mix, QF234X, noesten < 70 mm, weinig spint, geen hart, wel hartspoor
50 x 160
50 x 205
50 x 220
55 x 172
55 x 220
55 x 235
2000  tot 4000 vers,  rustiek, onbeperkte noesten, hart toegestaan, weinig spint
50 x 100+ 55 x  100+7% 2000  tot 4000 vers,  QF12, geen hart geen spint